วันศุกร์, พฤษภาคม 15, 2552

M e i T i a n M e i T i a n

ยั๊ง ยังมีเวลาอัพบล็อกอีก


เป็นเพลงประกอบซีรี่ส์ไต้หวัน ม ะ ม า แ ต่ ง ง า น กั น เ ถ อ ะ ( M a r r y m e )
เห็นในช่องทรูน่่ะแหล่ะ
ก็ไม่ได้ติดตามหรอก แต่ชอบเพลงประกอบเป็น ending song
ฟังครั้งแรกก็โดน เป็นเพลงที่ฟังได้นานมาก ชอบมากกก

แกะัเนื้อเพลงจากตัวปะกิดจีน เป็นไทย
แทบรากเลือด เหงื่อตกเลย
แกะปะกิดจีนยากมาก ยากว่ายุ่นอีก
ต้องมาเทียบแต่ละคำ ว่าคำนี้อ่านว่าไร
เกือบเลิกทำและ แต่ด้วยสปิริต ชอบโว้ย ในที่สุดก็แกะเสร็จ
ผิดยังงัยก็ขออภัย


------------------------------------------------------------------------------

++ กดเล่นเพลงเลยจ๊ะ ++
Song title : M e i T i a n M e i T i a n ( เ ห ม ย เ ที ย น เ ห ม ย เ ที ย น )
หรือ Everyday

Artist : F a n g D a T o n g


+++++++++++++ LYRICS +++++++++++++++


เหมย เทียน เหมย เทียน
จ้าน ไจ่ หม่าง โล่ว โหย่ว หว่อ เหลี่ยว เตอ ลู่ ผาง
เติง หนี่ เฉี่ยง หว่อ ซั่ว ไหล
เหมย เทียน เหมย เทียน
อี่ ไจ้ คั่น เจี้ยน เต้า หนี่ เฮ่อ หนี่ โช่ว ฮั่ว
ไฉ เสี่ยน โหย่ว เก้อ ไค้ สื่อ

เหมย เทียน เหมย เทียน
หว่อ เต้า เหมย กั่น เจวี๋ย หว่อ เมิน โหย่ว เซิง เมอ ...ไก เบียน
หว่อ อี่ จึ อี่ เว่ย เจ๋อ สื่อ หย่ง เยวี่ยน เอ๋อร์
โหย่ว หว่อ ฟา เฉียง เฉียง หนี่ ฮุ่ย หลี่ ไค้

หว่อ อี่ ซี กว่าน
หนี่ จ่ง ไจ้ หว่อ เต๋อ โหย่ว โสว่ เบียน
อี ฉี คั่น วู่ เลี่ยว เกา เฉี่ยว เพียน
เยวี่ยน โฮ่ว ชี่ว คั่น ดี จง ไฮ ...เต๋อ ลั่น

หว่อ อี่ ซี กว่าน
หว่อ เมิน ไซ้ อี่ ชี่ว เซียง old friend
เฟิ่น เซียง เซิง ฮั่ว หลี่ เต่อ อี่ เฉ
หว่อ เจ่อะ เต้า หนี่ เหมย เกอ เสี่ยว
โหย่ว ปู้ ต่ง เตอ อี่ อี่ ฉ่วน ไจ้

เหมย เทียน เหมย เทียน
จ้าน ไจ่ หม่าง ไล้ วู่ เลียว เตอ ลู่ ผาง
เติง หนี่ เฉี่ยง หว่อ ซั่ว ไหล
เหมย เทียน เหมย เทียน
อี่ ไจ้ คั่น เจี้ยน เต้า หนี่ เฮ่อ หนี่ โช่ว ฮั่ว
ไฉ เสี่ยน โหย่ว เก้อ ไค้ สื่อ

เหมย เทียน เหมย เทียน
หว่อ เต้า เหมย กั่น เจวี๋ย หว่อ เมิน โหย่ว เซิง เมอ ...ไก เบียน
หว่อ อี่ จึ อี่ เว่ย เจ๋อ สื่อ หย่ง เยวี่ยน เอ๋อร์
โหย่ว หว่อ ฟา เฉียง เฉียง หนี่ ฮุ่ย หลี่ ไค้

หว่อ อี่ ฉี กว่าน
หนี่ จ่ง ไจ้ หว่อ เต๋อ โหย่ว โสว่ เบียน
อี ฉี คั่น วู่ เลี่ยว เกา เฉี่ยว เพียน
เยวี่ยน โฮ่ว ชี่ว คั่น ดี จง ไฮ ...เต๋อ ลั่น

หว่อ อี่ ฉี กว่าน
หว่อ เมิน ไซ้ อี่ ชี่ว เซียง old friend
เฟิ่น เซียง เซิง ฮั่ว หลี่ เต่อ อี่ เฉ
หว่อ เจ่อะ เต้า หนี่ เหมย เกอ เสี่ยว
โหย่ว ปู้ ต่ง เตอ อี่ อี่ ฉ่วน ไจ้

หมิง ไบ้ หร่าง หนี่ โสว่ ฮุ้ย โฮ่ว ฮุ้ย
( ปู้ เยวี่ยน อี่ หนี่ ไล หลี่ ไค้ )
เจ้อ หยาง เต๋อ กั่น ฉิง ไท้ เขอ กุ้ย
( หว่อ เซียน ไจ้ อี่ เหลี่ยว เจ้ย )
หว่อ เหย่า เต๋อ ฉิน ฟู่
เหม่ย อี่ เทียน เหม่ย อี่ เทียน
มาน มาน ฝ่า เซียน
and I love you baby
ปู้ ฮุ้ย ไจ้ โฮ่ว ทุ่ย
เย่อ ปู้ เหนิง ไจ้ ฉื่อ หนี่ เตอ เผิ่ง โหย่ว

หว่อ อี่ ฉี กว่าน
หนี่ จ่ง ไจ้ หว่อ เต๋อ โหย่ว โสว่ เบียน
อี ฉี คั่น วู่ เลี่ยว เกา เฉี่ยว เพียน
เยวี่ยน โฮ่ว ชี่ว คั่น ดี จง ไฮ ...เต๋อ ลั่น

หว่อ อี่ ฉี กว่าน
หว่อ เมิน ไซ้ อี่ ชี่ว เซียง old friend
เฟิ่น เซียง เซิง ฮั่ว หลี่ เต่อ อี่ เฉ
หว่อ เจ่อะ เต้า หนี่ เหมย เกอ เสี่ยว
โหย่ว ปู้ ต่ง เตอ อี่ อี่ ฉ่วน ไจ้

หว่อ อี่ ฉี กว่าน
หนี่ จ่ง ไจ้ หว่อ เต๋อ โหย่ว โสว่ เบียน
อี ฉี คั่น วู่ เลี่ยว เกา เฉี่ยว เพียน
เยวี่ยน โฮ่ว ชี่ว คั่น ดี จง ไฮ ...เต๋อ ลั่น

หว่อ อี่ ฉี กว่าน
หว่อ เมิน ไจ้ อี่ ชี่ว เซียง old friend
เฟิ่น เซียง เซิง ฮั่ว หลี่ เต่อ อี่ เฉ
หว่อ ไจ้ เย้า หนี่ ไจ้ เซิง เบียน
หร่าง หนี่ หมิง ไบ้ หว่อ เต่อ... (อ้าย)
--------------------------------

แปล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น